Vinařství Klásek je malá rodinná firma, zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou kvalitních odrůdových vín. Firma vznikla v roce 2001. Navazuje na dlouholetou rodinnou tradici, která trvá od počátku 20. století. Sklep rodiny Kláskových byl postaven v roce 1903.

 

 

Dnes je jeho majitelem Ing. Petr Klásek. Ten je již pátou generací vinařů této rodiny, která pěstuje na svazích za dědinou vinnou révu, z které pak vyrábí kvalitní vína.

V současnosti obhospodařuje necelý 1  ha vinice v tratích Veselé a Staré Hory, které se nachází v Slovácké vinařské oblasti.
Filozofií firmy je výroba vysoce kvalitních odrůdových vín s šetrným zpracováním hroznů a vína. Ve vinici i sklepě se snažíme o co největší návrat k přírodě.

Petr Klásek Paní Klásková